Gunakan Trademark Tool Ini

Perlukan konsultasi jenama dan trademark? Hubungi TENTRA MAYA

RINGKASAN KLASIFIKASI TRADEMARK

SENARAI SEMAK PENAMAAN JENAMA*

Ini adalah panduan yang perlu anda pertimbangkan semasa mencipta nama jenama yang boleh ditrademarkkan dan baik untuk tujuan komersial.

Untuk dapat trademark

Untuk tujuan komersial

*Disclaimer: Trademark certification is solely under MyIPO jurisdiction and is governed by the Trade Marks Act 1976 and the Trade Marks Regulations 1997. Absence of registered name in MyIPO system above, and following the above checklist does not guarantee successful registration of trademark.