Program Langkah Perniagaan Bagi Penyelidik Lembaga Koko Malaysia (LKM)

Dibawakan oleh Technopreneur Training Academy (TENTRA), Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) dan Lembaga Koko MAlaysia (LKM)

SERTAI KAMI

Program Langkah Perniagaan Bagi Penyelidik Lembaga Koko Malaysia (LKM) ini akan mendedahkan para penyelidik tentang proses dan lanskap pengkomersialan hasil inovasi produk penyelidik Lembaga Koko Malaysia.

Memberi bimbingan kepada penyelidik untuk membangunkan pelan perancangan perniagaan produk atau perkhidmatan hasil inovasi penyelidik.

Memberi perkongsian landskap perniagaan di dalam industri berteknologi.

Memberi input awal tentang aspek pengurusan perniagaan daripada penubuhan entiti perniagaan, pengurusan operasi, pengurusan kewangan, dan pengurusan pemasaran.

Idea dan inovasi yang dihasilkan oleh para penyelidik perlu disampaikan kepada pengguna melalui produk atau perkhidmatan supaya pengguna akan mendapat manfaat. Di dalam proses pengkomersialan ini, para penyelidik harus melalui pelbagai peringkat daripada perancangan dan strategi perniagaan, penubuhan syarikat, pengurusan operasi, kewangan dan pemasaran.

Program Langkah Perniagaan Bagi Penyelidik Lembaga Koko Malaysia (LKM)

apa yang akan dipelajari?

Kepimpinan dan Nilai Keusahawanan

  • Mengukuhkan daya kepimpinan diri dan menjadi penyelidik yang menjiwai ciri-ciri keusahawanan dalam organisasi
  • Memainkan peranan sebagai penyelidik yang mampu melahirkan inovasi mengikut kehendak pasaran
  • Mengenali dan memahami karaktor dan nilai diri 
Pengkomersialan Produk
  • Dari Makmal ke Pasaran
  • Perancangan Perniagaan

Pengurusan Perniagaan

  •  Penubuhan Entiti Perniagaan
  • Pengurusan Operasi Perniagaan
  • Pengurusan Kewangan Perniagaan
  • Pengurusan dan Teknik Pemasaran

JADUAL PROGRAM

21 Nov 2023
Selasa
Hari Pertama

9.00 – 9.30 pagi

Pendaftaran dan Minum Pagi

9.30 -10.00 pagi

Perasmian Program oleh
YBrs. Dr Ahmad Kamil bin Hj Mohd Jaaffar,
Timbalan Ketua Pengarah (Penyelidikan & Pembangunan),
Lembaga Koko Malaysia

10.00 pagi – 11.00 pagi

Kepimpinan & Nilai Keusahawanan

11.00 pagi – 11.30 pagi

Minum Pagi

11.30 pagi – 1.00 petang

Dari Makmal ke Pasaran

1.00 petang – 2.30 petang

Makan Tengahari

2.30 petang – 3.30 petang

Halatuju Pengkomersialan LKM

3.30 petang – 4.00 petang

Minum Petang

4.00 petang – 5.00 petang

Halatuju Pengkomersialan LKM

22 Nov 2023
Rabu
Hari Kedua

9.00 – 9.30 pagi

Pendaftaran dan Minum Pagi

9.30 pagi – 11.30 pagi

Perancangan Perniagaan

11.30 pagi – 11.45 pagi

Minum Pagi

11.45 pagi – 1.00 petang

Asas Pengurusan Kewangan Perniagaan

1.00 petang – 2.30 petang

Makan Tengahari

2.30 petang – 3.30 petang

Pengurusan Operasi Perniagaan

3.30 petang – 4.00 petang

Minum Petang

4.00 petang – 5.00 petang

Pengurusan dan Teknik Pemasaran

5.00 petang

Program Tamat

KENALI KAMI (Technopreneur Training Academy - TENTRA)

TENTRA adalah sebuah akademi yang menyokong pembangunan kapasiti, kemahiran dan keusahawanan bakat tempatan bagi syarikat-syarikat berasaskan teknologi. Program Latihan di TENTRA terdiri daripada program berasaskan kemahiran TVET, kemahiran insaniah (Soft skills) dan Pengurusan Perniagaan.

TENTRA adalah salah sebuah Pusat Bertauliah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

Selain daripada itu, TENTRA juga merupakan Penyedia Latihan Berdaftar HRD Corp, Malaysia Board of Technologists (MBOT) dan memperoleh Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems.

DAFTAR DI SINI

Program Langkah Perniagaan Bagi Penyelidik Lembaga Koko Malaysia (LKM)

© 2023 All Right Reserved | Copyright Tentra Maya  | Powered by Axpic Design

Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!